Český svaz vynálezců a zlepšovatelů
Formální požadavky na vyobrazení průmyslových vzorů PDF Tisk Email

V rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví si Vás dovolujeme pozvat k účasti na semináři, který se koná v Kongresovém sále Úřadu průmyslového vlastnictví


ve středu dne 25. 01. 2017 v Praze od 10.00 hodin

 


Formální požadavky na vyobrazení

průmyslových vzorů


dle Společného prohlášení o sbližování grafických vyobrazení průmyslových vzorů

 

Přednášející:

 

Ing. Martina Kotyková
odd. průmyslových vzorů ÚPV

 

POZVÁNKA A PŘIHLÁŠKA ke stažení ZDE

 

Celý článek...
 
PDF Tisk Email

 

O nás

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů (ČSVZ) působí v České republice nepřetržitě od svého založení v roce 1990. Jako člen České vědeckotechnické společnosti (ČSVZ) a řádný člen mezinárodní organizace vynálezeckých asociací IFIA v Ženevě svoji činnost zaměřuje na pomoc v rozvoji metod technické tvůrčí práce (např. TRIZ), podílí se na vytváření podmínek pro účinnou a efektivní právní ochranu výsledků této práce v tuzemsku i v zahraničí (např. formou připomínek k novým právním předpisům).
Po vstupu ČR do EU se stala právní ochrana výsledků technické tvůrčí práce náročnější, ale v případě většího rozsahu využití přináší pro tvůrce/vlastníky řešení vyšší ekonomický efekt. ČSVZ se také podílí na vytváření podmínek pro objektivní oceňování výsledků této práce a odpovídající odměňování jejich tvůrců (původců).
Celý článek...