Online Seminář 21. 10. 2020

V rámci cyklu akcí zaměřených k ochraně nehmotného majetku a duševního vlastnictví si Vás dovolujeme pozvat k účasti na online semináři, který se koná v Kongresovém sále Úřadu průmyslového vlastnictví ve středu dne 21. 10. 2020 v Praze od 10.00 hodin.


Název semináře:   Právní prostředky ochrany před zásahem do práv duševního vlastnictví před soudem
                              a v trestním řízení v praxi

Přednášející:         Mgr. Martin Kornel, Ph.D.  a  Mgr. Bc. Lucie Smolka, Ph.D. (Frank Bold Advokáti, s.r.o.)


Program:

  • Soukromoprávní a veřejnoprávní ochrana práv duševního vlastnictví
  • Mimosoudní možnosti uplatnění ochrany
  • Působnost Policie ČR a celních úřadů
  • Trestněprávní ochrana
  • Uplatnění práv duševního vlastnictví soudní cestou
  • Ochrana proti nekalé soutěži

 

Cílem semináře je seznámit účastníky s možnostmi právní ochrany před zásahem do práv duševního vlastnictví, a to s důrazem na praktické příklady z praxe přednášejících.

Seminář je určen zejména patentovým zástupcům, podnikovým právníkům a dalším zájemcům, kteří mají zájem o zajištění účinné obrany před zásahem do spravovaných práv duševního vlastnictví.

Vzhledem k epidemiologické situaci s Covid-19 volíme novou formu semináře - seminář bude pouze online, bez Vaší účasti na ÚPV. Bude využito aplikace Microsoft Teams. Přihlašovací údaje obdržíte před zahájením semináře emailem. Věříme, že toto opatření oceníte a omezení nutnosti cestování pro Vás bude přínosem.

 

Garant: Ing. Petra Bárová, Ph.D., LL.M

 

Přihláška ke stažení zde