Kontakty

Český svaz vynálezců a zlepšovatelů z.s.


Novotného lávka 5, 116 68 Praha 1

IČO: 00537918
DIČ: CZ00537918
Sp. Zn. L 319 vedená, u Městského soudu v Praze
ČSVZ není plátcem daně z přidané hodnoty

Bankovní spojení:
FIO banka, a.s. Praha 1, V Celnici10
číslo účtu 2400050380/2010

Předseda ČSVZ:
Mgr. Lukáš ZMEŠKAL
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.


Tajemník ČSVZ (organizační záležitosti, informace o akcích, kontakt na členskou základnu):
Zuzana BURIANOVÁ

mobil: +420 777 858 747
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

další kontakty viz sekce VÝBOR

 

 

 

 

GDPR

Právní základ pro zpracování osobních údajů

  • Smlouva o poskytování služeb. Smlouva nemusí být uzavřena v písemné podobě

  • Poskytování osobních údajů je povinností subjektu údajů – klienta

Účel zpracování

Poskytování služeb podle smlouvy uzavřené s klientem.

Příjemci osobních údajů

  • Orgány veřejné moci (např. správní orgány)
  • Poskytovatelé údržby informačního systému
  • Externí účetní firma
  • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu platnosti výše zmíněné smlouvy a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce (Český svaz vynálezců a zlepšovatelů z.s.) získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny právní podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Přihlášení

Pamatuj si mě
červen 2024
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Žádné události
570445